Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Gió Mùa Đông Về

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm + Gió Mùa Đông Về -Tác giả: Trầm Hương -Thể hiện: Giáo xứ Bạch Liên-giáo hạt Bạch...

Tôi Huynh Trưởng Chúa Giêsu

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017 + TÔI HUYNH TRƯỞNG CHÚA GIÊSU -Tác...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Chúa Đã Giáng Sinh -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Thể hiện: Giới trẻ giáo xứ CỒN THOI. Giáo...

Gia Đình Sống Đạo Karaoke có lời ca sỹ

Chủ đề: Giới trẻ + Gia Đình Sống Đạo-Karaoke có lời ca sỹ -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Phượng

Chứng Nhân Tình Yêu

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017 + CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU -Tác giả:...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Thánh Vô Cùng

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Đêm Thánh Vô Cùng -Tác giả: Gruber -Thể hiện: Tiểu Chủng Viện thánh Phaolô Phát Diệm
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Chúa Đã Giáng Sinh -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Thể hiện: Giới trẻ giáo xứ CỒN THOI. Giáo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Mầu Nhiệm tg Ngọc Linh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Đêm Mầu Nhiệm -Tác giả: Ngọc Linh -Thể hiện: Giáo xứ Phát Vinh-Giáo hạt Phát Diệm

Thiên Tình Sử-Karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-Karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh

Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá

Bài Ca Chủ Đề trong ngày Gặp Mặt Thiếu Nhi Giáo Phận PHát Diệm lần thứ V-2017-tại TGM. Phát Diệm. + Năm Chiếc Bánh và...