Chủ đề

Gia dinh

Album Giới trẻ

Gồm các bài hát sáng tác dành riêng cho Giới trẻ và các bài hát phục vụ Đại hội Giới trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XII tại Phát Diệm 2014

thanh-gia

Album Giáng Sinh

Gồm các bài hát sáng tác về Mầu nhiệm Giáng Sinh, sử dụng trong sinh hoạt và trong Phụng vụ.

6-27 ttam 02

Album Ca nguyện

Gồm các bài hát ca nguyện, hát về tình yêu Thiên Chúa và sự hiệp thông với Thiên Chúa trong tình yêu đối với Ngài và tha nhân.

pray-8

Album Tĩnh nguyện

Phút lắng đọng tâm hồn để tìm về Chân – Thiện – Mỹ. Album là tổng hợp các bài hát được sáng tác phục vụ mục đích tĩnh tâm, cầu nguyện