Canvê Chiều Tím karaoke

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac

Canvê Chiều Tím beat

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím beat -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac

Canvê Chiều Tím

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac

Gia Đình Sống Đạo karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Gia Đình Sống Đạo-Karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Phượng

Gia Đình Sống Đạo Karaoke có lời ca sỹ

Chủ đề: Giới trẻ + Gia Đình Sống Đạo-Karaoke có lời ca sỹ -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Phượng

Tinh Cha Nhân Hậu Karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Tình Cha Nhân Hậu-Karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Duyên Quỳnh

Tình Cha Nhân Hậu -karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Tình Cha Nhân Hậu-Karaoke có lời -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Duyên Quỳnh

Thiên Tình Sử-karaoke2

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-Karaoke2 -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh

Thiên Tình Sử-Karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-Karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh

Thiên Tình Sử-lời karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-lời karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh