Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự-Beat

Chủ đề: Chư Thánh + Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự -beat – Thầy giảng (1080-1840) – Ngày tử đạo: 10 tháng 07 + Nhạc và lời: Lm...

Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự

Chủ đề: Chư Thánh + Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng (1080-1840) – Ngày tử đạo: 10 tháng 07 + Nhạc và lời: Lm Phaolô...

Có Chúa Ở Cùng Con -beat

Chủ đề: Ca Nguyện + Có Chúa Ở Cùng Con + (Cảm hứng: Is 43, 5) - Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định - Ca sỹ: Tốp...

Có Chúa Ở Cùng Con

Chủ đề: Ca Nguyện + Có Chúa Ở Cùng Con + (Cảm hứng: Is 43, 5) - Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định - Ca sỹ: Tốp...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Muôn Tiếng Thiên Thần karaoke

Chủ đề: Giáng Sinh + Muôn Tiếng Thiên Thần karaoke - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định - Thể hiện: Tốp ca Nam+Nữ Cadillac
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Muôn Tiếng Thiên Thần

Chủ đề: Giáng Sinh + Muôn Tiếng Thiên Thần - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định - Thể hiện: Tốp ca Nam+Nữ Cadillac

Chúa Giêsu Ơi

Chủ đề: Ca Nguyện + Chúa Giêsu Ơi - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định - Thể hiện: Thiếu Nhi Phát Diệm trong ngày Gặp Mặt và...

“Hiệp Thông Phục Vụ”

Chủ đề: Nhạc sinh hoạt + "Hiệp Thông Phục Vụ" -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Thể hiện: Thiếu Nhi Phát Diệm trong ngày Gặp Mặt và...
Intro ngày gặp mặt huynh trưởng

Trực tiếp Ngày Gặp Mặt và Mừng Lễ Quan Thầy Thiếu Nhi Giáo phận...

KÊNH TRỰC TIẾP NGÀY GẶP MẶT VÀ MỪNG LỄ QUAN THẦY THIẾU NHI LẦN THỨ VII https://www.youtube.com/embed/2KEUKL1faKw Kênh trực tiếp Ngày Gặp Mặt và Mừng Lễ...

Canvê Chiều Tím karaoke

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac