Điệp Khúc Noel

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Giáo xứ Cồn Thoi

+ Điệp Khúc Noel

-Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định. Hòa âm: Kim Tất.

-Thể hiện: Giới trẻ Giáo xứ Cồn Thoi.