Maria Mẹ Ơi

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Maria-Me-Oi-nvd.pdf Maria Mẹ Ơi Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3