Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: Giáng Sinh

+ Chúa Đã Giáng Sinh

-Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định

-Ca sỹ: Mạnh Tuấn