Mừng Một Trăm Năm

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Mung-Mot-Tram-Nam-nvd.pdf Mừng Một Trăm Năm Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Tán Dương Tình Cha

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Tan-Duong-Tinh-Cha-nvd.pdf Tán Dương Tình Cha Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Chúa Giêsu Ơi

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/CHUA-GIESU-OI-nvd.pdf Chúa Giêsu Ơi Nhạc và lời: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
mua chay

Canvê Chiều Tím

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Canve-Chieu-Tim-nvd.pdf Canvê Chiều Tím Nhạc và lời: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Mầu Nhiệm Ba Ngôi

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/Mau-Nhiem-Ba-Ngoi.pdf Mầu Nhiệm Ba Ngôi Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Tình Cha Nhân Hậu beat

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/Tinh-Cha-Nhan-Hau-lm-Nguyen-Van-Dinh.pdf Tình Cha Nhân Hậu (beat) Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Tình Cha Nhân Hậu

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/Tinh-Cha-Nhan-Hau-lm-Nguyen-Van-Dinh.pdf Tình Cha Nhân Hậu Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3