Thông tin liên hệ

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Định

Chính xứ Cồn Thoi, Giáo phận Phát Diệm
(Xóm 6, xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình)

Điện thoại: 094 76 76 999
Email: buinguyenvandinh@gmail.com