Mục Lục Tổng Hợp

MỤC LỤC TỔNG HỢP Các bài hát của Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định đã tải lên trên trang Lời Nguyện Trầm Nhạc Dùng Trong Phụng Vụ. PDF Vào...
Intro ngày gặp mặt huynh trưởng

116 Diễn tiến Hành Trình Sa Mạc

DIỄN TIẾN MỘT VÀI HÀNH TRÌNH SA MẠC (Tài liệu để đọc thêm) Hành Trình Sa mạc Tại Địch Lộng (gx. Mưỡu Giáp-Gp. Phát Diệm) 1.1.Xem...
mua chay

Than Ngắm Dấu Đanh

THAN NGẮM DẤU ĐANH - Thứ 6 Tuần Thánh, 15/06/2022 - Giáo xứ Cồn Thoi Lạy ơn Đức Chúa Giê-su cùng rất thánh Đức Bà Chúng con xin...
mua chay

Dâng Hạt-Tuần Thánh

VÃN DÂNG HẠT-TUẦN THÁNH Chúng con dâng mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giêsu cho Đức Bà Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria lòng...
mua chay

Than Mồ-Thứ 6 Tuần Thánh

VÃN THAN MỒ (tác giả: Cụ Sáu-Trần Lục) Đứng trước Mồ Thiêng khóc mà than rằng: 1 Cha Cả thương xem người thế, i i i Lòng nhân...

Tự Học Chép Nhạc trên Encore

TỰ HỌC CHÉP NHẠC TRÊN ENCORE + Tác giả: Phaolô Nguyễn Văn Định * Ghi chú: Đây là phần đã được soạn thảo từ năm 1995...

Nghi Thức Làm Phép Chuông Nhà Thờ

Những điều cần biết trước 1032. Có thói quen lâu đời lên hiệu hay đánh tiếng kêu nào đó để tập họp dân Kitô giáo cử...

Chuyên mục các bản tổng phổ về Kèn Đồng

MỘT VÀI BÀI TỔNG PHỔ VỀ KÈN ĐỒNG 1. NHẬP LỄ - Tiến Lên Đền Thánh 2. HIỆP LỄ (CA NGUYỆN) - Nhạc Khúc Tri Ân - Tình Ngài...

Nghi thức và Phụng ca lễ Làm Phép và Cung Hiến Bàn Thờ nhà...

Nghi thức và Phụng ca lễ Làm Phép và Cung Hiến Bàn Thờ nhà nguyện TGM Phát Diệm. 17/11/2020 1. Nghi Thức + Nghi Thức và...

10 điều Tâm Niệm Thiếu Nhi Thánh Thể PDF

1. 10 Điều Tâm Niệm Thiếu Nhi Thánh Thể (tg: Tín Vy) + Tải bản PDF tại đây + Tải Video 2. 10 điều Tâm Niệm Thiếu...