Bài viết nổi bật


Album mới nhất

Gia dinh

Album Giới trẻ

Gồm các bài hát sáng tác dành riêng cho Giới trẻ và các bài hát phục vụ Đại hội Giới trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XII tại Phát Diệm 2014

Gia Đình Sống Đạo

Tác giả: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định
Ca sỹ: Thanh Phượng

Muối Men và Ánh Sáng

Tác giả: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định
Ca sỹ: Sao Mai

Đi Gieo Niềm Tin

Tác giả: LM Nguyễn Văn Định
Ca sỹ: Kim Anh

Đi Loan Báo Tin Mừng

Tác giả: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định
Ca sĩ: Tuyết Mai Ly

Bạn Cùng Tôi

Tác giả: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định
Ca sỹ: Sao Mai

Niềm Tin Bạn Trẻ

Tác giả: Trinh Nguyên
Ca sỹ: Khắc Thiệu

Thiên Tình Sử

Tác giả: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định
Ca sĩ: Kim Anh

Bài Ca Thân Ái

Tác giả: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định
Ca sĩ: Sao Mai

Tạm Biệt

Tác giả: Phan Ngọc Hiến
Ca sĩ: Hoàng Hiệp


Chủ đề sáng tác

Gia dinh

Album Giới trẻ

Gồm các bài hát sáng tác dành riêng cho Giới trẻ và các bài hát phục vụ Đại hội Giới trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XII tại Phát Diệm 2014

16836216496_baabb4add2_h

Album Giáng Sinh

Gồm các bài hát sáng tác về Mầu nhiệm Giáng Sinh, sử dụng trong sinh hoạt và trong Phụng vụ.

6-27 ttam 02

Album Ca nguyện

Gồm các bài hát ca nguyện, hát về tình yêu Thiên Chúa và sự hiệp thông với Thiên Chúa trong tình yêu đối với Ngài và tha nhân.

pray-8

Album Tĩnh nguyện

Phút lắng đọng tâm hồn để tìm về Chân – Thiện – Mỹ. Album là tổng hợp các bài hát được sáng tác phục vụ mục đích tĩnh tâm, cầu nguyện


Album ảnh


Tổng hợp video