Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Kịch bản múa Muôn Tiếng Thiên Thần

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2020/08/Kich-ban-mua-MUON-TIENG-THIEN-THAN.pdf "Muôn Tiếng Thiên Thần" + Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định + Ca sỹ: Tốp ca Na+Nữ Cadillac + Nghe và Tải file .MP3 tại đây. + Nghe...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Muôn Tiếng Thiên Thần beat

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2019/11/Muon-Tieng-Thien-Than.pdf Muôn Tiếng Thiên Thần beat Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Nghe và Tải file .MP3
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Muôn Tiếng Thiên Thần

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2019/11/Muon-Tieng-Thien-Than.pdf Muôn Tiếng Thiên Thần - Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định - Ca sỹ: Tốp ca Cadillac + Xem và tải kịch bản múa tại đây +...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh beat

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/12/Chua-Da-Giang-Sinh.pdf Chúa Đã Giáng Sinh beat Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/12/Chua-Da-Giang-Sinh.pdf Chúa Đã Giáng Sinh Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Điệp Khúc Noel

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/diep-Khuc-Noel-lm-Nguyen-Van-Dinh.pdf Điệp Khúc Noel Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Điệp Khúc Noel beat

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/diep-Khuc-Noel-lm-Nguyen-Van-Dinh.pdf Điệp Khúc Noel beat Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Điệp Khúc Noel

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/diep-Khuc-Noel-lm-Nguyen-Van-Dinh.pdf Điệp Khúc Noel Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
Bài hát Điệp khúc Noel

Chúa Đã Giáng Sinh

Nhạc và Lời: Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Định Ca sỹ: Thanh ChứcĐK: Hãy hát vang lên ngàn khúc tân ca. Mừng con một Cha...
Bài hát Điệp khúc Noel

Điệp khúc Noel

Nhạc và Lời: LM. Phaolô Nguyễn Văn Định Ca sỹ: Thanh ChứcĐK: Noel! Noel điệp khúc tình ca. Khúc hát tri ân muôn dân hợp mừng...