Mục Lục Tổng Hợp

MỤC LỤC TỔNG HỢP Các bài hát của Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định đã tải lên trên trang Lời Nguyện Trầm Nhạc Dùng Trong Phụng Vụ. PDF Vào...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Kịch bản múa Muôn Tiếng Thiên Thần

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2020/08/Kich-ban-mua-MUON-TIENG-THIEN-THAN.pdf "Muôn Tiếng Thiên Thần" + Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định + Ca sỹ: Tốp ca Na+Nữ Cadillac + Nghe và Tải file .MP3 tại đây. + Nghe...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Muôn Tiếng Thiên Thần beat

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2019/11/Muon-Tieng-Thien-Than.pdf Muôn Tiếng Thiên Thần beat Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Nghe và Tải file .MP3
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Muôn Tiếng Thiên Thần

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2019/11/Muon-Tieng-Thien-Than.pdf Muôn Tiếng Thiên Thần - Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định - Ca sỹ: Tốp ca Cadillac + Xem và tải kịch bản múa tại đây +...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh beat

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/12/Chua-Da-Giang-Sinh.pdf Chúa Đã Giáng Sinh beat Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/12/Chua-Da-Giang-Sinh.pdf Chúa Đã Giáng Sinh Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Điệp Khúc Noel

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/diep-Khuc-Noel-lm-Nguyen-Van-Dinh.pdf Điệp Khúc Noel Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Điệp Khúc Noel beat

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/diep-Khuc-Noel-lm-Nguyen-Van-Dinh.pdf Điệp Khúc Noel beat Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Điệp Khúc Noel

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2017/10/diep-Khuc-Noel-lm-Nguyen-Van-Dinh.pdf Điệp Khúc Noel Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3
Bài hát Điệp khúc Noel

Chúa Đã Giáng Sinh

Nhạc và Lời: Linh Mục Phaolô Nguyễn Văn Định Ca sỹ: Thanh ChứcĐK: Hãy hát vang lên ngàn khúc tân ca. Mừng con một Cha...