Video Nhạc Thánh

Video Nhạc Thánh

Canvê Chiều Tím II Mùa Chay 2024

+ Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định + Ca sỹ: Tốp ca Cadillac + Cảnh quay: Nhà thờ giáo xứ Hòa Lạc https://www.youtube.com/watch?v=ZAWL5DQcntc . + Nhạc Beat https://www.youtube.com/watch?v=KoVtUURX65k . Canvê Chiều...

Exsultet – Mừng Vui Lên

EXSULTET - Mừng Vui Lên, ĐCV Thánh Giuse, Thực hiện: Truyền Thông Phú Cường CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH File PDF File Audio https://www.youtube.com/watch?v=1oz4B8EBkEo&t=1s . + Nguồn: Giáo phận Phú Cường .
mua chay

Canvê Chiều Tím

CANVÊ CHIỀU TÍM - Sáng tác: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định - Ca sỹ: Cadillac https://www.youtube.com/watch?v=Jp0bn9HAbwk + https://www.youtube.com/watch?v=YC3f09V8A3A CANVÊ CHIỀU TÍM-Tải ở đây: 1. File Mp3 2. File Mp3 beat 3. File PDF

Canvê Chiều Tím

CANVÊ CHIỀU TÍM - Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định - Ca sỹ: Cadillac https://www.youtube.com/watch?v=uBKIRmzDuOE https://www.youtube.com/watch?v=PvdqC8S5eUE https://www.youtube.com/watch?v=VhZ8Y73ikEs . TẢI CANVÊ CHIỀU TÍM TẠI ĐÂY: 1. File Mp3 2. File Mp3 Beat 2.1. File...

Tình Cha Nhân Hậu

TÌNH CHA NHÂN HẬU - Sáng tác: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định - Ca sỹ: Duyên Quỳnh + Bản hát https://www.youtube.com/watch?v=JeNVO3i9tqo + Bản nhạc Beat https://www.youtube.com/watch?v=T5ebJkwfrEU   + Tải PDF tại đây +...

Mục Lục Tổng Hợp

MỤC LỤC TỔNG HỢP Các bài hát của Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định đã tải lên trên trang Lời Nguyện Trầm Nhạc Dùng Trong Phụng Vụ. PDF Vào...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Nhạc Beat Karaoke

MỘT SỐ BẢN NHẠC BEAT KARAOKE GỌI LỜI YÊU THƯƠNG https://www.youtube.com/watch?v=Vts-G9xc-2c&t=115s . 2. CÔNG ĐỨC SINH THÀNH 2 -Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định https://www.youtube.com/watch?v=3zscv_WHGaY .

Vào Nhà Chúa

+ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định + Thể hiện: bé Têrêsa Lê Nguyễn Minh Giang và Maria Lê Thu Hiền + Tải PDF: Vào Nhà Chúa +...

Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự-Beat

Chủ đề: Chư Thánh + Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự -beat – Thầy giảng (1080-1840) – Ngày tử đạo: 10 tháng 07 + Nhạc và lời: Lm...

Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự

Chủ đề: Chư Thánh + Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng (1080-1840) – Ngày tử đạo: 10 tháng 07 + Nhạc và lời: Lm Phaolô...