Video Nhạc Thánh

Video Nhạc Thánh

Chúa Giêsu Ơi

Chủ đề: Ca Nguyện + Chúa Giêsu Ơi - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định - Thể hiện: Thiếu Nhi Phát Diệm trong ngày Gặp Mặt và...

Canvê Chiều Tím karaoke

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac

Canvê Chiều Tím beat

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím beat -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac

Canvê Chiều Tím

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac

Tinh Cha Nhân Hậu Karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Tình Cha Nhân Hậu-Karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Duyên Quỳnh

Tình Cha Nhân Hậu -karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Tình Cha Nhân Hậu-Karaoke có lời -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Duyên Quỳnh
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Chúa Đã Giáng Sinh -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Thể hiện: Giới trẻ giáo xứ CỒN THOI. Giáo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Chúa Đã Giáng Sinh -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Thể hiện: Giới trẻ giáo xứ CỒN THOI. Giáo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Nay Noel Về

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Đêm Nay NOEL Về -Tác giả: Xuân Thảo -Thể hiện: Song Ca-Ca đoàn giáo xứ KIM ĐÔNG. Giáo hạt...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Liên khúc: Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi và NOEL Đêm Thần Thánh

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Liên khúc: Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi và NOEL Đêm Thần Thánh -Tác giả: Thế...