Video Nhạc Thánh

Video Nhạc Thánh

Mục Lục Tổng Hợp

MỤC LỤC TỔNG HỢP Các bài hát của Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định đã tải lên trên trang Lời Nguyện Trầm Nhạc Dùng Trong Phụng Vụ. PDF Vào...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Nhạc Beat Karaoke

MỘT SỐ BẢN NHẠC BEAT KARAOKE GỌI LỜI YÊU THƯƠNG https://www.youtube.com/watch?v=Vts-G9xc-2c&t=115s . 2. CÔNG ĐỨC SINH THÀNH 2 -Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định https://www.youtube.com/watch?v=3zscv_WHGaY .

Vào Nhà Chúa

+ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định + Thể hiện: bé Têrêsa Lê Nguyễn Minh Giang và Maria Lê Thu Hiền + Tải PDF: Vào Nhà Chúa +...

Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự-Beat

Chủ đề: Chư Thánh + Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự -beat – Thầy giảng (1080-1840) – Ngày tử đạo: 10 tháng 07 + Nhạc và lời: Lm...

Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự

Chủ đề: Chư Thánh + Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng (1080-1840) – Ngày tử đạo: 10 tháng 07 + Nhạc và lời: Lm Phaolô...

Có Chúa Ở Cùng Con -beat

Chủ đề: Ca Nguyện + Có Chúa Ở Cùng Con + (Cảm hứng: Is 43, 5) - Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định - Ca sỹ: Tốp...

Có Chúa Ở Cùng Con

Chủ đề: Ca Nguyện + Có Chúa Ở Cùng Con + (Cảm hứng: Is 43, 5) - Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định - Ca sỹ: Tốp...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Muôn Tiếng Thiên Thần karaoke

Chủ đề: Giáng Sinh + Muôn Tiếng Thiên Thần karaoke - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định - Thể hiện: Tốp ca Nam+Nữ Cadillac
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Muôn Tiếng Thiên Thần

Chủ đề: Giáng Sinh + Muôn Tiếng Thiên Thần - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định - Thể hiện: Tốp ca Nam+Nữ Cadillac - Xem và tải Kịch...

Chúa Giêsu Ơi

Chủ đề: Ca Nguyện + Chúa Giêsu Ơi - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định - Thể hiện: Thiếu Nhi Phát Diệm trong ngày Gặp Mặt và...