Video Nhạc Thánh

Video Nhạc Thánh

Vào Nhà Chúa

+ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định + Thể hiện: bé Têrêsa Lê Nguyễn Minh Giang và Maria Lê Thu Hiền + Tải PDF: Vào Nhà Chúa +...

Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự-Beat

Chủ đề: Chư Thánh + Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự -beat – Thầy giảng (1080-1840) – Ngày tử đạo: 10 tháng 07 + Nhạc và lời: Lm...

Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự

Chủ đề: Chư Thánh + Tôn Vinh Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng (1080-1840) – Ngày tử đạo: 10 tháng 07 + Nhạc và lời: Lm Phaolô...

Có Chúa Ở Cùng Con -beat

Chủ đề: Ca Nguyện + Có Chúa Ở Cùng Con + (Cảm hứng: Is 43, 5) - Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định - Ca sỹ: Tốp...

Có Chúa Ở Cùng Con

Chủ đề: Ca Nguyện + Có Chúa Ở Cùng Con + (Cảm hứng: Is 43, 5) - Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định - Ca sỹ: Tốp...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Muôn Tiếng Thiên Thần karaoke

Chủ đề: Giáng Sinh + Muôn Tiếng Thiên Thần karaoke - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định - Thể hiện: Tốp ca Nam+Nữ Cadillac
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Muôn Tiếng Thiên Thần

Chủ đề: Giáng Sinh + Muôn Tiếng Thiên Thần - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định - Thể hiện: Tốp ca Nam+Nữ Cadillac - Xem và tải Kịch...

Chúa Giêsu Ơi

Chủ đề: Ca Nguyện + Chúa Giêsu Ơi - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định - Thể hiện: Thiếu Nhi Phát Diệm trong ngày Gặp Mặt và...

Canvê Chiều Tím karaoke

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac

Canvê Chiều Tím beat

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím beat -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac