Tâm Nguyện

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Tam-Nguyen.pdf Tâm Nguyện Nhạc và lời: Lm Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3

Giêsu-Suối Tình Yêu

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Gie-su-Suoi-Tinh-Yeu.pdf Giêsu-Suối Tình Yêu Nhạc và lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Tải file .MP3