Gió Mùa Đông Về

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm

+ Gió Mùa Đông Về

-Tác giả: Trầm Hương

-Thể hiện: Giáo xứ Bạch Liên-giáo hạt Bạch Liên