Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự (1773-1833)-Thầy giảng

Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Sinh năm 1811 tại tại Ninh Bình, Thầy giảng, bị xử giảo ngày 10/07/1840 tại Ðồng Hới dưới đời vua Minh...