Thư viện tài liệu

Thư viện tài liệu

Kinh Cầu Cho Đức Giám Mục

KINH CẦU CHO ĐỨC GIÁM MỤC Lạy Chúa là Cha toàn năng, đã sai Con Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống trần gian, để thiết lập...

Các Kinh Thường Đọc

PHẦN I KINH ĐỌC HẰNG NGÀY DẤU THÁNH GIÁ Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. + Kinh ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN Chúng con lạy ơn Đức...

Nghi Thức Làm Phép Trọng Thể Các Ảnh Tượng và Đồ Vật

A. NGHI THỨC LÀM PHÉP TRỌNG THỂ CÁC ẢNH TƯỢNG VÀ ĐỒ VẬT (Rituale Rom., Tit. IX cap. IX, n. 5) + Xướng: Ơn phù...

Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của...

Kinh Cầu Cho Các Linh Mục

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC (Chỉ thị của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh: Trong năm linh mục 2009-2010-Giáo phận Thanh hóa và Phát...

Các Lời Nguyện Kết Chầu Thánh Thể

LỜI NGUYỆN CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo...
Bài hát Điệp khúc Noel

Toàn Cảnh NOEL 2018 tại gx. Cồn Thoi Nhìn Từ Trên Cao

Chủ đề: KHUNG CẢNH GIÁNG SINH 2018 + Cảnh Giáng Sinh 2018 -Thực hiện: Giáo xứ Cồn Thoi -Cảnh: Mùa Giáng Sinh

Nghi Thức Chúc Lành Cho Các Bà Mẹ Mang Thai và Thai Nhi

NGHI THỨC CHÚC LÀNH CHO NGƯỜI MẸ ĐANG MANG THAI VÀ CHO THAI NHI X: Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa. Đ: Là...

Hát Xẩm trích đoạn Ca Vè Cụ Sáu

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Mung-Mot-Tram-Nam-nvd.pdf Hát Xẩm-trích đoạn Ca Vè Cụ Sáu Lời: Ca Vè Cụ Sáu Tải file .MP3

Nghi Thức Xức Dầu Bệnh Nhân

NGHI THỨC XỨC DẦU BỆNH NHÂN CÁCH THÔNG THƯỜNG + Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần - Mọi người: Amen + Chủ sự:...