Đêm Tình Thương Giáng Thế-tg Ngọc Linh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Đêm Tình Thương Giáng Thế

-Tác giả: Ngọc Linh

-Thể hiện: Giáo xứ Ninh Bình-Giáo hạt Ninh Bình