Hát Khi Kết Chầu Thánh Thể

HÁT KHI KẾT THÚC CHẦU THÁNH THỂ XIN ƠN BÌNH AN   2. CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG LỜI NGUYỆN CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG + Lm Chủ...
slider3

SLRM Thánh lễ cầu nguyện trong cơn đại dịch

Bản dịch: Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc HĐGMVN * Mở xem và Tải file PDF tại đây.

Nghi Thức Làm Phép Trọng Thể Các Ảnh Tượng và Đồ Vật

A. NGHI THỨC LÀM PHÉP TRỌNG THỂ CÁC ẢNH TƯỢNG VÀ ĐỒ VẬT (Rituale Rom., Tit. IX cap. IX, n. 5) + Xướng: Ơn phù...

Các Lời Nguyện Kết Chầu Thánh Thể

LỜI NGUYỆN CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo...

Lời Nguyện Dâng Đoàn Chiên Cho Trái Tim Chúa (bản cũ)

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA (Bản cũ) (Linh mục chính xứ đọc ngày lễ Thánh Tâm-trước khi hát Xin Ơn Bình an) Con là...

Lời Nguyện Dâng Đoàn Chiên cho Trái Tim Chúa (mẫu số 2)

LỜI NGUYỆN DÂNG ĐOÀN CHIÊN (Linh mục chính xứ đọc ngày lễ Thánh Tâm-trước khi hát Xin Ơn Bình an) (Bản: Văn Phòng TGM Phát...

Lời Nguyện Dâng Đoàn Chiên Cho Trái Tim Chúa (mẫu số 1)

LỜI NGUYỆN DÂNG ĐOÀN CHIÊN (Mẫu 1) TRONG NGÀY LỄ THÁNH TÂM (Bản: Văn Phòng TGM PD gửi) 1. Lạy Chúa Giêsu là Mục tử Tối cao...

Nghi Thức Chúc Lành Cho Các Bà Mẹ Mang Thai và Thai Nhi

NGHI THỨC CHÚC LÀNH CHO NGƯỜI MẸ ĐANG MANG THAI VÀ CHO THAI NHI X: Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa. Đ: Là...

Nghi Thức Xức Dầu Bệnh Nhân

NGHI THỨC XỨC DẦU BỆNH NHÂN CÁCH THÔNG THƯỜNG + Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần - Mọi người: Amen + Chủ sự:...

Nghi Thức Làm Phép Nước Thánh

Chủ sự: + Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần - Mọi người: Amen. + Chủ sự: Xin Thiên Chúa, Đấng đã tái sinh...