Exsultet – Mừng Vui Lên

EXSULTET - Mừng Vui Lên, ĐCV Thánh Giuse, Thực hiện: Truyền Thông Phú Cường CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH File PDF File Audio https://www.youtube.com/watch?v=1oz4B8EBkEo&t=1s . + Nguồn: Giáo phận Phú Cường .

Lời Nguyện Kết Kiệu Thánh Thể Trọng Thể

CÁC LỜI NGUYỆN THÁNH THỂ VÀ KẾT KIỆU THÁNH THỂ TRỌNG THỂ I. TRƯỚC PHẦN KHỞI ĐẦU  - Khi đoàn lễ sinh và Cha Chủ Sự...

Mục Lục Tổng Hợp

MỤC LỤC TỔNG HỢP Các bài hát của Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định đã tải lên trên trang Lời Nguyện Trầm Nhạc Dùng Trong Phụng Vụ. PDF Vào...

Nghi Thức Làm Phép Chuông Nhà Thờ

Những điều cần biết trước 1032. Có thói quen lâu đời lên hiệu hay đánh tiếng kêu nào đó để tập họp dân Kitô giáo cử...

Nghi thức và Phụng ca lễ Làm Phép và Cung Hiến Bàn Thờ nhà...

Nghi thức và Phụng ca lễ Làm Phép và Cung Hiến Bàn Thờ nhà nguyện TGM Phát Diệm. 17/11/2020 1. Nghi Thức + Nghi Thức và...

Hát Khi Kết Chầu Thánh Thể

HÁT KHI KẾT THÚC CHẦU THÁNH THỂ XIN ƠN BÌNH AN   2. CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG LỜI NGUYỆN CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG + Lm Chủ...
slider3

SLRM Thánh lễ cầu nguyện trong cơn đại dịch

Bản dịch: Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc HĐGMVN * Mở xem và Tải file PDF tại đây.

Nghi Thức Làm Phép Trọng Thể Các Ảnh Tượng và Đồ Vật

A. NGHI THỨC LÀM PHÉP TRỌNG THỂ CÁC ẢNH TƯỢNG VÀ ĐỒ VẬT (Rituale Rom., Tit. IX cap. IX, n. 5) + Xướng: Ơn phù...

Các Lời Nguyện Kết Chầu Thánh Thể

LỜI NGUYỆN CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo...

Lời Nguyện Dâng Đoàn Chiên Cho Trái Tim Chúa (bản cũ)

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA (Bản cũ) (Linh mục chính xứ đọc ngày lễ Thánh Tâm-trước khi hát Xin Ơn Bình an) Con là...