Thiên Tình Sử-lời karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-lời karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Bêlem Năm Xưa. tg Linh Trần Thy

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Bêlem Năm Xưa -Tác giả: Linh Trần Thy -Thể hiện: Giáo xứ Hải Nạp-Giáo hạt Bạch Liên
Bài hát Điệp khúc Noel

Toàn Cảnh NOEL 2018 tại gx. Cồn Thoi Nhìn Từ Trên Cao

Chủ đề: KHUNG CẢNH GIÁNG SINH 2018 + Cảnh Giáng Sinh 2018 -Thực hiện: Giáo xứ Cồn Thoi -Cảnh: Mùa Giáng Sinh

Nhà Mình Rất Vui

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017 + Nhà Mình Rất Vui -Tác giả: -Thể...

Ngài Nâng Con Lên

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017 + NGÀI NÂNG CON LÊN -Tác...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Yêu Thương

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Đêm Yêu Thương -Tác giả: Viết Chung -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Hảo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Bài nói chuyện của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng trong ngày Hội Diễn Thánh...

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Đức cha Giuse Nguyễn Năng trong ngày Hội Diễn Thánh Ca
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Mầu Nhiệm Của Tình Thương tg Kim Long

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Mầu Nhiệm Của Tình Thương -Tác giả: Kim Long. Thơ Xuân Ly Băng -Thể hiện: Giáo...

Canvê Chiều Tím beat

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím beat -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Hồng Ân

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Đêm Hồng Ân -Tác giả: Têrêsa -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ TÂN TÙNG. Gx. Cồn Thoi