Kinh Cầu Giáng Sinh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Kinh Cầu Giáng Sinh

-Tác giả: Viết Chung

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Nam Biên-Giáo hạt Phúc Nhạc.