Mục Lục Tổng Hợp

MỤC LỤC TỔNG HỢP Các bài hát của Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định đã tải lên trên trang Lời Nguyện Trầm Nhạc Dùng Trong Phụng Vụ. PDF Vào...

Gia Đình Sống Đạo karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Gia Đình Sống Đạo-Karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Phượng

Gia Đình Sống Đạo Karaoke có lời ca sỹ

Chủ đề: Giới trẻ + Gia Đình Sống Đạo-Karaoke có lời ca sỹ -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Phượng

Thiên Tình Sử-karaoke2

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-Karaoke2 -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh

Thiên Tình Sử-Karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-Karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh

Thiên Tình Sử-lời karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-lời karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh
Bài hát Điệp khúc Noel

Toàn Cảnh NOEL 2018 tại gx. Cồn Thoi Nhìn Từ Trên Cao

Chủ đề: KHUNG CẢNH GIÁNG SINH 2018 + Cảnh Giáng Sinh 2018 -Thực hiện: Giáo xứ Cồn Thoi -Cảnh: Mùa Giáng Sinh
Bài hát Điệp khúc Noel

Vui Giáng Sinh

Tiết mục văn nghệ trong ngày Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Vui Giáng Sinh -Tác giả: khuyết danh -Thể hiện: Các...
Bài hát Điệp khúc Noel

Jingle Bells

Tiết mục văn nghệ trong ngày Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Jingle Bells -Tác giả: Nhạc nước ngoài. -Thể hiện: Các...

Ngài Nâng Con Lên

Tiết mục văn nghệ trong ngày Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm + Ngài Nâng Con Lên -Tác giả: -Thể hiện: Giới trẻ...