Gia Đình Sống Đạo karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Gia Đình Sống Đạo-Karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Phượng

Gia Đình Sống Đạo Karaoke có lời ca sỹ

Chủ đề: Giới trẻ + Gia Đình Sống Đạo-Karaoke có lời ca sỹ -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Phượng

Thiên Tình Sử-karaoke2

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-Karaoke2 -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh

Thiên Tình Sử-Karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-Karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh

Thiên Tình Sử-lời karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-lời karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh
Bài hát Điệp khúc Noel

Toàn Cảnh NOEL 2018 tại gx. Cồn Thoi Nhìn Từ Trên Cao

Chủ đề: KHUNG CẢNH GIÁNG SINH 2018 + Cảnh Giáng Sinh 2018 -Thực hiện: Giáo xứ Cồn Thoi -Cảnh: Mùa Giáng Sinh
Bài hát Điệp khúc Noel

Vui Giáng Sinh

Tiết mục văn nghệ trong ngày Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Vui Giáng Sinh -Tác giả: khuyết danh -Thể hiện: Các...
Bài hát Điệp khúc Noel

Jingle Bells

Tiết mục văn nghệ trong ngày Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Jingle Bells -Tác giả: Nhạc nước ngoài. -Thể hiện: Các...

Ngài Nâng Con Lên

Tiết mục văn nghệ trong ngày Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm + Ngài Nâng Con Lên -Tác giả: -Thể hiện: Giới trẻ...

Quà Tặng Mùa Đông

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Giáo xứ Cồn Thoi + Quà Tặng Mùa Đông + Tác giả:  Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định. + Thể hiện:...