Đêm Ánh Sáng tg Ngọc Linh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Đêm Ánh Sáng

-Tác giả: Ngọc Linh

-Thể hiện: Giáo xứ Văn Hải-giáo hạt Văn Hải