Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Ánh Sáng tg Ngọc Linh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Đêm Ánh Sáng -Tác giả: Ngọc Linh -Thể hiện: Giáo xứ Văn Hải-giáo hạt Văn Hải

Gia Đình Sống Đạo

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Giáo xứ Cồn Thoi + Gia Đình Sống Đạo -Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định. -Thể hiện: Ngành...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Cao Cung Lên

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Cao Cung Lên -Tác giả: Hoài Đức. Hoà Âm: Giang Tâm -Thể hiện: Ca...

Vẻ đẹp của Hội Thánh Công giáo

Vẻ đẹp của Hội Thánh Công Giáo

Cùng Vui Bước

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017 + CÙNG VUI BƯỚC -Tác giả: -Thể...
Bài hát Điệp khúc Noel

Vui Giáng Sinh

Tiết mục văn nghệ trong ngày Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Vui Giáng Sinh -Tác giả: khuyết danh -Thể hiện: Các...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Yêu Thương

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Đêm Yêu Thương -Tác giả: Viết Chung -Thể hiện: Ca đoàn HIỀN MẪU. Gx. Cồn Thoi
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Niềm Vui Chúa Đến

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Niềm Vui Chúa Đến -Tác giả: Thế Thông -Thể hiện: Giáo xứ Dưỡng Điềm-Giáo hạt Cách...

Bước Cùng Giêsu

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017 + BƯỚC CÙNG GIÊSU -Tác giả: -Thể hiện:...