Video Thiếu Nhi Thánh Thể

Video Thiếu Nhi Thánh Thể

Mười Điều Tâm Niệm Thiếu Nhi Thánh Thể

Bài Ca Chủ Đề Ngày Gặp Mặt Thiếu Nhi Giáo phận Phát Diệm lần thứ VI + Mười Điều Tâm Niệm Thiếu Nhi Thánh Thể -Tác...

Cha Chính xứ Cồn Thoi nhắn nhủ các em Thiếu Nhi trong ngày lễ...

Ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi 2017. + Lời Nhắn Nhủ của cha Chính xứ Phaolo Nguyễn Văn Định với các...
Intro ngày gặp mặt huynh trưởng

Cùng Vui Bước

Tiết mục văn nghệ trong ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi 2017. + Cùng Vui Bước -Tác giả: -Thể hiện: Các em...
Intro ngày gặp mặt huynh trưởng

Dấn Thân Ca

Tiết mục văn nghệ trong ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi. + Dấn Thân Ca -Tác giả: -Thể hiện: Các em Thiếu...

Mỗi Ngày Em Sống Đạo

Tiết mục văn nghệ trong ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi. + Mỗi Ngày Em Sống Đạo -Tác giả: -Thể hiện: Các...

Yêu Người Như Chúa Yêu

Tiết mục văn nghệ trong ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi. + Yêu Người Như Chúa Yêu -Tác giả: -Thể hiện: Các...

Nhà Mình Rất Vui

Tiết mục văn nghệ trong ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi. + Nhà Mình Rất Vui -Tác giả: -Thể hiện: Các em...

Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá

Bài Ca Chủ Đề trong ngày Gặp Mặt Thiếu Nhi Giáo Phận PHát Diệm lần thứ V-2017-tại TGM. Phát Diệm. + Năm Chiếc Bánh và...

Cắt Bánh Sinh Nhật xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-lần thứ IV

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017 + CẮT BÁNH SINH NHẬT LẦN...

Tôi Huynh Trưởng Chúa Giêsu

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017 + TÔI HUYNH TRƯỞNG CHÚA GIÊSU -Tác...