Video Thiếu Nhi Thánh Thể

Video Thiếu Nhi Thánh Thể

Mục Lục Tổng Hợp

MỤC LỤC TỔNG HỢP Các bài hát của Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định đã tải lên trên trang Lời Nguyện Trầm Nhạc Dùng Trong Phụng Vụ. PDF Vào...

“Hiệp Thông Phục Vụ”

Chủ đề: Nhạc sinh hoạt + "Hiệp Thông Phục Vụ" -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Thể hiện: Thiếu Nhi Phát Diệm trong ngày Gặp Mặt và...
Intro ngày gặp mặt huynh trưởng

Trực tiếp Ngày Gặp Mặt và Mừng Lễ Quan Thầy Thiếu Nhi Giáo phận...

KÊNH TRỰC TIẾP NGÀY GẶP MẶT VÀ MỪNG LỄ QUAN THẦY THIẾU NHI LẦN THỨ VII https://www.youtube.com/embed/2KEUKL1faKw Kênh trực tiếp Ngày Gặp Mặt và Mừng Lễ...

Mười Điều Tâm Niệm Thiếu Nhi Thánh Thể

Bài Ca Chủ Đề Ngày Gặp Mặt Thiếu Nhi Giáo phận Phát Diệm lần thứ VI + Mười Điều Tâm Niệm Thiếu Nhi Thánh Thể -Tác...

Cha Chính xứ Cồn Thoi nhắn nhủ các em Thiếu Nhi trong ngày lễ...

Ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi 2017. + Lời Nhắn Nhủ của cha Chính xứ Phaolo Nguyễn Văn Định với các...
Intro ngày gặp mặt huynh trưởng

Cùng Vui Bước

Tiết mục văn nghệ trong ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi 2017. + Cùng Vui Bước -Tác giả: -Thể hiện: Các em...
Intro ngày gặp mặt huynh trưởng

Dấn Thân Ca

Tiết mục văn nghệ trong ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi. + Dấn Thân Ca -Tác giả: -Thể hiện: Các em Thiếu...

Mỗi Ngày Em Sống Đạo

Tiết mục văn nghệ trong ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi. + Mỗi Ngày Em Sống Đạo -Tác giả: -Thể hiện: Các...

Yêu Người Như Chúa Yêu

Tiết mục văn nghệ trong ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi. + Yêu Người Như Chúa Yêu -Tác giả: -Thể hiện: Các...

Nhà Mình Rất Vui

Tiết mục văn nghệ trong ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi. + Nhà Mình Rất Vui -Tác giả: -Thể hiện: Các em...