Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Kinh Cầu Giáng Sinh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Kinh Cầu Giáng Sinh -Tác giả: Viết Chung -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Nam Biên-Giáo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Mầu Nhiệm tg Ngọc Linh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Đêm Mầu Nhiệm -Tác giả: Ngọc Linh -Thể hiện: Giáo xứ Phát Vinh-Giáo hạt Phát Diệm
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: Giáng Sinh + Chúa Đã Giáng Sinh -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Mạnh Tuấn
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Niềm Vui Chúa Đến

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Niềm Vui Chúa Đến -Tác giả: Thế Thông -Thể hiện: Giáo xứ Dưỡng Điềm-Giáo hạt Cách...

Quà Tặng Mùa Đông

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Giáo xứ Cồn Thoi + Quà Tặng Mùa Đông + Tác giả:  Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định. + Thể hiện:...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Cao Cung Lên

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Cao Cung Lên -Tác giả: Hoài Đức -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Thuần Hậu-Giáo hạt...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Chúa Đã Giáng Sinh -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Thể hiện: Giới trẻ giáo xứ CỒN THOI. Giáo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Tâm Sự Một Đêm Đông

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Tâm Sự Một Đêm Đông -Tác giả: Văn Chi -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ TÒNG PHÁT....
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Vị Cứu Tinh-Kim Long

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Vị Cứu Tinh -Tác giả: Kim Long -Thể hiện: Giáo xứ La Vân-Giáo hạt Ninh Bình
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Hang Bêlem

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm + Hang Bêlem -Tác giả: Hải Linh -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Hoàng Mai-giáo hạt Ninh...