Chứng Nhân Tình Yêu

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017

+ CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU

-Tác giả: Nguyễn Duy

-Thể hiện: Các em ngành Nghĩa Sỹ, xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi