Album sinh hoạt ca

Album sinh hoạt ca

Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Ca sinh hoạt: “Hiệp Thông Phục Vụ”

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2019/06/HIEP-THONG-PHUC-VU.pdf "Hiệp Thông Phục Vụ" + Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định + Thể hiện: Ca đoàn Thiếu Nhi Giáo xứ Chính Tòa Phát Diệm + Nghe và...