Album sinh hoạt ca

Album sinh hoạt ca

Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đón Chào Năm Mới 2024 II Biển Sáng

  https://www.youtube.com/watch?v=f7kg_g1v_2M . + Tải file PDF .

Mục Lục Tổng Hợp

MỤC LỤC TỔNG HỢP Các bài hát của Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định đã tải lên trên trang Lời Nguyện Trầm Nhạc Dùng Trong Phụng Vụ. PDF Vào...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Ca sinh hoạt: “Hiệp Thông Phục Vụ”

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2019/06/HIEP-THONG-PHUC-VU.pdf "Hiệp Thông Phục Vụ" + Nhạc và lời: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định + Thể hiện: Ca đoàn Thiếu Nhi Giáo xứ Chính Tòa Phát Diệm + Nghe và...