Cắt Bánh Sinh Nhật xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-lần thứ IV

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017

+ CẮT BÁNH SINH NHẬT LẦN THỨ IV-XỨ ĐOÀN TÔMA TRẦN VĂN THIỆN-GX. CỒN THOI

-Tác giả:

-Thể hiện: Cộng đoàn