Intro ngày gặp mặt huynh trưởng

Trực tiếp Ngày Gặp Mặt và Mừng Lễ Quan Thầy Thiếu Nhi Giáo phận...

KÊNH TRỰC TIẾP NGÀY GẶP MẶT VÀ MỪNG LỄ QUAN THẦY THIẾU NHI LẦN THỨ VII https://www.youtube.com/embed/2KEUKL1faKw Kênh trực tiếp Ngày Gặp Mặt và Mừng Lễ...

Canvê Chiều Tím karaoke

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac

Canvê Chiều Tím beat

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím beat -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac

Canvê Chiều Tím

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac

Gia Đình Sống Đạo karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Gia Đình Sống Đạo-Karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Phượng

Gia Đình Sống Đạo Karaoke có lời ca sỹ

Chủ đề: Giới trẻ + Gia Đình Sống Đạo-Karaoke có lời ca sỹ -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Phượng

Tinh Cha Nhân Hậu Karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Tình Cha Nhân Hậu-Karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Duyên Quỳnh

Tình Cha Nhân Hậu -karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Tình Cha Nhân Hậu-Karaoke có lời -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Duyên Quỳnh

Thiên Tình Sử-karaoke2

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-Karaoke2 -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh

Thiên Tình Sử-Karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Thiên Tình Sử-Karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Kim Anh