mua chay

Than Ngắm Dấu Đanh

THAN NGẮM DẤU ĐANH - Thứ 6 Tuần Thánh, 15/06/2022 - Giáo xứ Cồn Thoi Lạy ơn Đức Chúa Giê-su cùng rất thánh Đức Bà Chúng con xin...
mua chay

Dâng Hạt-Tuần Thánh

VÃN DÂNG HẠT-TUẦN THÁNH Chúng con dâng mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giêsu cho Đức Bà Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria lòng...
mua chay

Than Mồ-Thứ 6 Tuần Thánh

VÃN THAN MỒ (tác giả: Cụ Sáu-Trần Lục) Đứng trước Mồ Thiêng khóc mà than rằng: 1 Cha Cả thương xem người thế, i i i Lòng nhân...
slider2

Dâng Hoa Kính Đức Mẹ bộ 9

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ BỘ 9 - Biên tập: Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến - Thực hiện: Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm 1....
slider2

Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Bộ 8

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ BỘ 8 - Biên soạn: Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến - Thực hiện: Hộ Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm 1....
slider2

Dâng Hoa Kính Đức Mẹ bộ 10

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ BỘ 10 - Biên soạn: Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến https://www.youtube.com/watch?v=Mt9XN7iQEIc * Tải File Sách Dâng Hoa Bộ 10 tại đây
slider2

Dâng Hoa Kính Đức Mẹ bộ 7

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ - Bộ 7: File 01/5 - Bộ 7: Gồm 5 file 7/01; 7/02; 7/03; 7/04; 7/05 - Biên soạn: Đức cha Giuse...
slider2

Dâng Hoa Kính Đức Mẹ bộ 15

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ - File 15/1 - Bộ 15: Gồm 3 File 15/1; 15/2; 15/3 + Biên Soạn: Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến + Thực...
slider2

Dâng Hoa Kính Đức Mẹ bộ 16

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ Bộ 16: gồm 10 file - File 16/1; 16/2; 16/3; 16/4; 16/5: Gồm các góc quay khác nhau - File 16/6; 16/7;...
slider2

Dâng Hoa Kính Mẹ bộ 13

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ - Bộ 13 01/1 - Gồm 2 file: 01/1; 01/2 - Biên soạn: Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến - Thực hiện: Hội...