Video Nhạc Thánh

Video Nhạc Thánh

Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Dâng Chúa Đêm Nay tg Phanxicô

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Dâng Chúa Đêm Nay -Tác giả: Phanxicô -Thể hiện: Giáo xứ Tam Châu-Giáo hạt Phúc Nhạc
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Mầu Nhiệm tg Ngọc Linh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Đêm Mầu Nhiệm -Tác giả: Ngọc Linh -Thể hiện: Giáo xứ Phát Vinh-Giáo hạt Phát Diệm
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Tình Thương Giáng Thế-tg Ngọc Linh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Đêm Tình Thương Giáng Thế -Tác giả: Ngọc Linh -Thể hiện: Giáo xứ Ninh Bình-Giáo hạt...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Tầng Trời Hân Hoan. Tg Vũ Đình Ân

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Tầng Trời Hân Hoan -Tác giả: Vũ Đình Ân -Thể hiện: Giáo xứ Mỹ Thủy-Giáo hạt...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Niềm Vui Chúa Đến

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Niềm Vui Chúa Đến -Tác giả: Thế Thông -Thể hiện: Giáo xứ Dưỡng Điềm-Giáo hạt Cách...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Vinh Danh Chúa

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Vinh Danh Chúa -Tác giả: -Thể hiện: Giáo xứ Hải Nạp-Giáo hạt Bạch Liên
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Bêlem Năm Xưa. tg Linh Trần Thy

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Bêlem Năm Xưa -Tác giả: Linh Trần Thy -Thể hiện: Giáo xứ Hải Nạp-Giáo hạt Bạch Liên
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Khúc Ca Giáng Sinh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Khúc Ca Giáng Sinh -Tác giả: Minh Tâm -Thể hiện: Giáo xứ Cách Tâm-Giáo hạt Cách...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Thánh Vô Cùng

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Đêm Thánh Vô Cùng -Tác giả: Gruber -Thể hiện: Tiểu Chủng Viện thánh Phaolô Phát Diệm
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Yêu Thương

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Đêm Yêu Thương -Tác giả: Viết Chung -Thể hiện: Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm