Niềm Vui Chúa Đến

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Niềm Vui Chúa Đến

-Tác giả: Thế Thông

-Thể hiện: Giáo xứ Dưỡng Điềm-Giáo hạt Cách Tâm