Video Nhạc Thánh

Video Nhạc Thánh

Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Nơi Bêlem

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm + Nơi Bêlem -Tác giả: Ngọc Linh -Thể hiện: Giáo xứ Cồn Thoi-giáo hạt Văn Hải
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Vinh Danh Chúa

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Vinh Danh Chúa -Tác giả: Hưng Đạo-Ngọc Linh -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ PHÚC TỪ. Gx....
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Khúc Ca Bêlem

Hát Thánh ca Hợp Xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Khúc Ca Bêlem -Tác giả: Anh Tuấn -Thể hiện: Ca đoàn Giáo xứ Yên Thổ-giáo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Chúa Đã Giáng Sinh -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Thể hiện: Giới trẻ giáo xứ CỒN THOI. Giáo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Trong Ngần tg Hoàng Cương

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Đêm Trong Ngần -Tác giả: Hoàng Cương -Thể hiện: Giáo xứ Tôn Đạo-Giáo hạt Tôn Đạo
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Tiếng Hát Thiên Thần

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Tiếng Hát Thiên Thần -Tác giả: Nhạc-Ngoại quốc. Lời Hoàng Hiệp -Thể hiện: Ca...

Có Chúa Ở Cùng Con -beat

Chủ đề: Ca Nguyện + Có Chúa Ở Cùng Con + (Cảm hứng: Is 43, 5) - Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định - Ca sỹ: Tốp...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Gió Mùa Đông Về

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm + Gió Mùa Đông Về -Tác giả: Trầm Hương -Thể hiện: Giáo xứ Bạch Liên-giáo hạt Bạch...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Khúc Ca BÊLEM

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Khúc Ca BÊLEM -Tác giả: Anh Tuấn -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ NGHĨA TỪ. Gx. Cồn...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Vị Cứu Tinh

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Vị Cứu Tinh -Tác giả: Lm. Kim Long -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Như...