Dâng Chúa Đêm Nay tg Phanxicô

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Dâng Chúa Đêm Nay

-Tác giả: Phanxicô

-Thể hiện: Giáo xứ Tam Châu-Giáo hạt Phúc Nhạc