Khúc Ca Giáng Sinh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Khúc Ca Giáng Sinh

-Tác giả: Minh Tâm

-Thể hiện: Giáo xứ Cách Tâm-Giáo hạt Cách Tâm