Đêm Yêu Thương

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Đêm Yêu Thương

-Tác giả: Viết Chung

-Thể hiện: Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm