Đêm Thánh Vô Cùng

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Đêm Thánh Vô Cùng

-Tác giả: Gruber

-Thể hiện: Tiểu Chủng Viện thánh Phaolô Phát Diệm