Dấn Thân Ca

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017

Dấn Thân Ca

-Tác giả:

-Thể hiện: Các em ngành Hiệp Sỹ, xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi