Vinh Danh Chúa

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018

+ Vinh Danh Chúa

-Tác giả: Hưng Đạo-Ngọc Linh

-Thể hiện: Ca đoàn giáo họ PHÚC TỪ. Gx. Cồn Thoi