Gần Bên Máng Rơm

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018

+ Gần Bên Máng Rơm

-Tác giả: THẾ THÔNG

-Thể hiện: Ca đoàn GIA TRƯỞNG. Gx. Cồn Thoi