Điệp Khúc Noel

Chủ đề: Giáng Sinh

+ Điệp Khúc Noel

-Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định

-Ca sỹ: Thanh Chức