Đêm Hồng Ân

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Đêm Hồng Ân

-Tác giả: Thái Nguyên

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Mông Hưu-Giáo hạt Cách Tâm.