Chúa Trong Lòng Con tg Thái Nguyên

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Chúa Trong Lòng Con

-Tác giả: Thái Nguyên

-Thể hiện: Giáo xứ Lạc Bình-Giáo hạt Vô Hốt