Khai Giảng năm học Giáo Lý 2017-2018

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017

+ KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2017-2018

-Trình bày: Cha chính xứ Phaolô Nguyễn Văn Định