Vị Cứu Tinh

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018

+ Vị Cứu Tinh

-Tác giả: Kim Long

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ TÂN MỸ. Giáo hạt Văn Hải