“Hiệp Thông Phục Vụ”

Chủ đề: Nhạc sinh hoạt

+ “Hiệp Thông Phục Vụ”

-Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định

-Thể hiện: Thiếu Nhi Phát Diệm trong ngày Gặp Mặt và mừng Lễ Quan Thầy Thiếu Nhi lần thứ VII