Làn Sóng

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017

LÀN SÓNG

-Tác giả:

-Thể hiện: Tiết mục của các Huynh Trưởng-xứ đoàn Đaminh Savio-gx. Kim Trung, trong ngày Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi mừng lễ Bổn Mạng và mừng Sinh Nhật xứ đoàn lần thứ 4