Dám Ra Khỏi Mình

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Giáo xứ Cồn Thoi

+ Dám Ra Khỏi Mình

-Thể hiện: Giới trẻ Giáo xứ Cồn Thoi.