Niềm Vui Chúa Đến

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Niềm Vui Chúa Đến

-Tác giả: Thế Thông

-Thể hiện: Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm.