Video Nhạc Thánh

Video Nhạc Thánh

Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Chúa Đã Giáng Sinh -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Thể hiện: Giới trẻ giáo xứ CỒN THOI. Giáo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Chúa Đã Giáng Sinh -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Thể hiện: Giới trẻ giáo xứ CỒN THOI. Giáo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Nay Noel Về

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Đêm Nay NOEL Về -Tác giả: Xuân Thảo -Thể hiện: Song Ca-Ca đoàn giáo xứ KIM ĐÔNG. Giáo hạt...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Liên khúc: Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi và NOEL Đêm Thần Thánh

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Liên khúc: Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi và NOEL Đêm Thần Thánh -Tác giả: Thế...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Vị Cứu Tinh

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Vị Cứu Tinh -Tác giả: Kim Long -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ TÂN MỸ. Giáo hạt...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Mầu Nhiệm

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Đêm Mầu Nhiệm -Tác giả: Ngọc Linh -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ KIM ĐÔNG. Giáo hạt...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

NOEL Đã Về Đây

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + NOEL Đã Về Đây -Tác giả: Vũ Đình Ân -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ TÊRÊSA. Gx....
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Niềm Vui Chúa Đến

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Niềm Vui Chúa Đến -Tác giả: Thế Thông -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ KIM TÙNG. Gx....
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Mùa NOEL Mùa Hồng Ân

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Mùa NOEL Mùa Hồng Ân -Tác giả: Lê Đăng Ngôn -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ TÒNG...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Tâm Sự Một Đêm Đông

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Tâm Sự Một Đêm Đông -Tác giả: Văn Chi -Thể hiện: Ca đoàn giáo họ TÒNG PHÁT....