Niềm Vui Chúa Đến

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018

+ Niềm Vui Chúa Đến

-Tác giả: Thế Thông

-Thể hiện: Ca đoàn giáo họ KIM TÙNG. Gx. Cồn Thoi